සැන්ඩ්විචය වෙනුවෙන් එංගලන්තයේ උත්සව

සැන්ඩ්විච් පිළියෙළ කිරීම ආරම්භ වී තිබෙන්නේ1762 දී

සැන්ඩ්විච්, ආහාරයක් හැටියට මිනිස් පාරිභෝජනයට එක්ව අවුරුදු 250 ක් සම්පුර්ණ වීම නිමිත්තෙන් එංගලන්ත නගරයක අනුස්මරණ උත්සවයක් ආරම්භ කොට ඇත.

එම සමරු වැඩ සටහන පැවැත්වෙන්නේ සැන්ඩ්විච් නම් ඉංග්‍රීසි නගරයේ. පළමු ලිඛිත වාර්තා අනුව සැන්ඩ්විච් පිළියෙළ කිරීම ආරම්භ වී තිබෙන්නේ1762 දී.

සැන්ඩ්විච් නගරයේ හතර වැනි අර්ල් වරයා කඩදාසි ක්‍රීඩාවේ නිරත වන විට අනුභව කිරීමේ පහසුව සළකමින්, පාන් පෙති මැදට හරක් මස් පෙති තබා සිය අහාරය පිළියෙළ කරවා ගැනීමෙන් සැන්ඩ්විච් ආරම්භ වූ බවයි වාර්තා වලින් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ.

ඉන් අනතුරුව අර්ල් වරයාගේ මිතුරන්ද සැන්ඩ්විච් නගරයේ පිළියෙළ කෙරෙන ආකාරට තමන්ටද පාන් සහ මස් එකට තැබූ ආහාර ඉල්ලා සිටීම නිසා, සැන්ඩ්විච් නගරයේ නම ගත් එම ආහාරය ඉංග්‍රීසි ආහාර රටාවේ ජනප්‍රිය සම්ප්‍රදායක් බවට වී ඇත .

දෙසිය පනස් වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් මෙම සති අන්තයේ දී එම නගරයේ සැන්ඩ්විච් හැදීමේ තරඟයක් සහ එහි නිර්මාතෘ අර්ල්වරයා සැන්ඩ්විච් සඳහා ඇනවුම් කරන ඉරියව්වෙන් නිර්මිත ස්මාරකයක් විවෘත කිරීමටද කටයුතු යොදා තිබේ.