තරබාරුව අනතුරුදායකයි - ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය

හදවත් රෝග

ස්ථුල වීම හේතුවෙන් ලෝකයේ සියලුම කලාප වලට අයත් රටවල ජනතාව රෝගීවීමේ අනතුරට ගොදුරු වී ඇති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියා සිටි.

හදවත් රෝග සහ පිළිකා වලට ගොදුරු වීමේ අන්තරායක් උද්ගතව ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.

සාමාජික රටවල් එකසිය අනු හතරක වාර්ෂික සෞඛ්‍යය සංඛ්‍යා ලේඛන ඉදිරිපත් කරමින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියා සිටින්නේ, මේද බහුල අහාර ,සීනි සහ ලුණු අධික මට්ටමින් පරිභෝජනය කිරීම නිසා ජනතාව තරබාරු භාවයට සහ අධි රුධිර පීඩනයට ගොදුරු වී ඇති බවයි.