ජපානයත් විදුලි බල අර්බුදයක

විදුලිය භාවිතය 15% කින් අඩු කරන මෙන් ජපන් ආණ්ඩුව ඉල්ලා සිටියි Image copyright Reuters

බල ශක්ති හිඟයක් පවතින හෙයින් විදුලිය භාවිතය 15% කින් අඩු කරන මෙන් ජපන් ආණ්ඩුව, ගෘහස්ත සහ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවෙන් ඉල්ලා සිටියි.

පසුගිය වසරේදී මුහුණ දුන් මහා භුමි කම්පාව සහ සුනාමිය නිසා ෆුකුසිමා පරමාණු බලාගාරය විනාශ වීමෙන් පසු, පණහක් පමණ වූ සියලුම න්‍යෂ්ටික බලාගාර වසා දැමීමට ජපානය පියවර ගනු ලැබීය.

කප්පාදු කිරීමකින් තොරව විදුලිය පරිභෝජනය කිරීම ජපන් ආණ්ඩුවේ උවමනාව බවයි ප්‍රධාන කැබිනට් ලේකම් ඔසාමු ෆුජිමුරා ප්‍රකාශ කළේ.

න්‍යෂ්ටික බලාගාර වසා දැමූ තත්වයක් යටතේ පවතින බල ශක්ති මධ්‍යස්ථාන මගින් විදුලිය ඉල්ලුම සම්පුර්ණ කිරීම දුෂ්කර යැයිද ඔහු කියා සිටියේය.