පෝලියෝ අවදානමක් -ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

ප්‍රතිශක්තීකරණ වැඩසටහන් Image copyright AP
Image caption ප්‍රතිශක්තීකරණ වැඩසටහන්

පෝලියෝ රෝගය සහමුලින්ම තුරන් කිරීමේ උත්සාහය ඉතා තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇතැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියා සිටී.

ලෝකය ගෝලීයකරණය වී ඇති මේ යුගයේ පවා පෝලියෝ රෝගය යළි පැතිර යෑමේ අවධානමක් ඇති බවයි එම සංවිධානය පවසන්නේ. රෝගය සහමුලින්ම තුරන් කළ රටවලින් යළිත් පෝලියෝ රෝගීන් හමුවීම මීට හොදම නිදසුනක් යැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙයි.

සඳහා අවශ්‍යතරම් ප්‍රතිපාදන ඇති විට රෝගය මර්ධනය කළ හැකි අන්දම ඉන්දියාවේ පෝලියෝ මර්ධන වැඩපිළිවෙල ලබා ඇති සාර්ථකත්වයෙන් පැහැදිලි වී ඇති බවයි එම සංවිධානය පවසන්නේ. පෝලියෝ රෝගය පාකිස්තානය, ඇෆ්ගනිස්ථානය සහ නයිජීරියාව යන රටවල තවමත් වසංගතයක් ලෙස පැතිර පවතී