ප්‍රංශ හමුදා ඇෆ්ඝනිස්තානයෙන් ඉවතට

ඇෆ්ඝනිස්තානයේ රඳවා සිටින ප්‍රංශ හමුදා භටයන් Image copyright AP
Image caption ඇෆ්ඝනිස්තානයේ රඳවා සිටින ප්‍රංශ හමුදා භටයන්

ඇෆ්ඝනිස්තානයේ රඳවා සිටින ප්‍රංශ හමුදා භටයන් කල් තබා එරටින් ඉවත් කර ගැනීමට තම රට ගෙන තිබුන තීන්දුව, නව ජනාධිපති ෆ්රන්ශුවා ඔල්ලන්දේ විසින්ද යුක්ති සහගත කොට ඇත.

නේටෝව විසින් සැලසුම් කරනු ලැබ ඇති ආකාරයට 2014 දී නොව, ඊට පෙරාතුව හමුදා ඉවත් කර ගැනීමට පියවර ගැනීම මුල්කර ගෙන ප්‍රංශය දෝෂ දර්ශනයට ලක් වෙමිනුයි පවතින්නේ.

කලින් නිවේදනය නොකර කාබුල් නගරයට ළඟාවූ නව ජනාධිපති ඔල්ලන්දේ, ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව ඇෆ්ඝනිස්තානයේ ගෙන ගිය මෙහෙයුම නිමාවකට පත් වීමේ අදියරකට ලං වී ඇති බවයි සඳහන් කළේ.

ඇෆ්ඝන් භුමියේ සිටින දෙදහසක් පමණ වූ ,තම හමුදා භටයන් මේ වසර අවසානයේ ඉවත් කර ගන්නා නමුත් සිවිල් සහ ආර්ථික අංශ වලින් දිගටම තම මැදිහත් වීම පවත්වා ගන්නා බව ජනාධිපති ෆ්රන්ශුවා ඔල්ලන්දේ අවධාරණය කොට සිටියා.