ඊජිප්තුවේ බලයෙන් නෙරපා හැරුන ජනාධිපති හොස්නි මුබාරක්ට ජීවිතාන්තය තෙක් සිර දඬුවම්

ඊජිප්තුවේ බලයෙන් නෙරපා හැරුන ජනාධිපති හොස්නි මුබාරක්ට ජීවිතාන්තය තෙක් සිර දඬුවම් නියම කෙරුනා. මුබාරක්ට එරෙහි චෝදනා විභාග කළ කයිරෝ උසාවියේ තීන්දුව වුනේ,පසු ගිය වසරේ දියත් වූ මහජන නැගිටීමේදී විරෝධතාවාදීන් මරා දැමීමේ අපරාධයට හවුල් වීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු වැරදිකරු වනබවයි.

නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද්දේ,අහමඩ් රඵාට් විනිසකරු විසින්.

දුෂණ චෝදනාවලින් නිදහස්

දුෂණ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත්ව ඇති චෝදනා වලට චුදිත මුබාරක් නිවැරදිකරු වන බවයි උසාවියේ තීන්දුව වුනේ.

මහජන විරෝධතාවාදීන් මරා දැමීමට හවුල් වීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටි හිටපු අභ්‍යන්තර කටයුතු භාර ඇමති,හබිබ් අල් අද්ලිටත් ජීවිතාන්තය තෙක් සිර දඬුවමක් නියම කෙරුනා.

සිර දඬුවම් නියම කරනු ලැබීමෙන් පසු උසාවියෙන් බන්ධනාගාරය කරා ගෙන යමින් සිටියදී හොස්නි මුබාරක් අසනීප වූ බවක් ඊජිප්තු රාජ්‍ය රුපවාහිනිය වාර්තා කළා.