සිරියාව රටවල් එකොළහක තානාපතිවරුන් නෙරපා හරී

The Foreign Ministry of Syria Image copyright s
Image caption ප්‍රංශය, බ්‍රිතාන්‍යය, තුර්කිය සහ ඇමෙරිකාවේ තානාපතිවරුන්ද ඉවත්වීමේ නියෝග ලබා සිටී

රටවල් එකොළහක තානාපතිවරුන් නෙරපා හරින බව සිරියාව නිවේදනය කළේය.

සිරියාවේ හුලා නගරයේ සිදුවූ සමුහ ජන සංහාරයෙන් අනතුරුව රටවල් කීපයක්ම සිරියාවේ තානාපතිවරු තම රට වලින් නෙරපා හැරි අතර එයින් අනතුරුවයි, සිරියාව මෙම පියවර ගෙන තිබෙන්නේ.

සිරියාව තම රටින් ඉවත් වන්නට නියෝග කළ සමහර රටවල් වල තනාපතිවරු දැනටමත් ඉවත්වී ගොස් තිබේ.

ප්‍රංශය, බ්‍රිතාන්‍යය, තුර්කිය සහ ඇමෙරිකාවේ තානාපතිවරුන්ද ඉවත්වීමේ නියෝග ලද තානාපතිවරුන් අතර සිටී.

මානවීය සහන සේවා සපයන ආයතන වලට සිරියාව තුල ක්‍රියාත්මක වීමට ආණ්ඩුව එකඟ වී ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කියා සිටී.

මේ අනුව වැඩි වශයෙන් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සිදුවූ පළාත් හතරක ක්ෂේත්‍ර මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා තිබෙන අතර, සිරියාවේ දශ ලක්ෂයකට පමණ ආධාර අවශ්‍ය වී ඇති බවයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ගණන් බලා ඇත්තේ.