කාන්තාවන්ට ඉතාම නරක ආකාරයට සලකන රට ඉන්දියාව

කාන්තාවන්ට ඉතාම නරක ආකාරයට සලකන රට ඉන්දියාව බව ලෝකයේ පොහොසත් ම රටවල් දහ නවයක කෙරුන සමීක්ෂණයක තොරතුරු මගින් අනාවරණය වෙයි.

එම සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව කාන්තාවන්ට සැලකීම අතින් ඉන්දියාවට හිමිවන්නේ සෞදි අරාබියටත් වඩා පහළ ස්ථානයකි.

කාන්තා අධ්‍යාපනය, ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් , රැකියා සඳහා ඇති අවස්ථා, සහ කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදු කෙරෙන හිරිහැර ආදිය තොම්සන් රොයිටර්ස් පදනම මගින් සිදු කොට ඇති මේ සමීක්ෂණයේදී අවධානයට යොමුවී තිබේ.

බිලිඳුන් මරා දැමීම,ළමා විවාහ සහ කාන්තා වහල් මෙහෙය ආදී ක්‍රියා බහුල ව සිදු කෙරෙන හෙයින් තම සමීක්ෂණයේදී ඉන්දියාවට ඉහත කී තත්වය හිමි වූ බව තොම්සන් රොයිටර්ස් පදනම ප්‍රකාශ කළේය.

ඉහත කී සමීක්ෂණය අනුව කාන්තාවන්ට ජීවත් වීම සඳහා ඇති හොඳම රට ලෙස නම් කොට ඇත්තේ කැනඩාවයි.