මුස්ලිම් අනාථයන්ට පිහිට වන්න - HRW ඉල්ලා සිටියි

රෝහින්ග්‍යා මුස්ලිම්වරු

මියන්මාරයේ සිදු කෙරෙන ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාර නිසා එරටින් පළා එන රෝහින්ග්‍යා මුස්ලිම් අනාථයන් භාර ගන්නා මෙන් හියුමන් රයිට්ස් වොච් (HRW) මානව හිමිකම් සංවිධානය බංගලාදේශයෙන් යළි ඉල්ලා සිටියි.

බංගලාදේශ් අගමැතිනි, කලීඩා ෂියා වෙත ලිපියක් යවමින් එම ඉල්ලීම කළ හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය, අනාථයන්ට ආපසු ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන කරා යළි ලඟා විය හැකි තත්වයක් උද්ගත වන තෙක් තාවකාලික වශයෙන් හෝ ඔවුන්ට පිළිසරණ වන ලෙසයි බංගලාදේශයෙන් අයැද සිටියේ.

අනාථයන්ට තව දුරටත් පිහිට වීමේ ශක්තියක් නැතැයි පවසන බංගලාදේශ් බලධාරීන්, තම භූමියට පිවිසුණ රෝහින්ග්‍යා මුස්ලිම් ජනතාව යළිත් මියන්මාරයටම හරවා යැවීමටයි කටයුතු කරන්නේ.

මේ වන විට බංගලාදේශ් භුමියේ කඳවුරු වල සිටින උන්හිටි තැන් අහිමි වූ රෝහින්ග්‍යා මුස්ලිම්වරු සංඛ්‍යාව තිස් දහසක් පමණ යැයි වාර්තා වේ.