කුවේට් දේශපාලනය තීරණාත්මක අවස්ථාවක

කුවේට් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණය විසින් එරට පසුගිය මහ මැතිවරණය වළංගු එකක් නොවන බව තීන්දු කිරීමත් සමඟ කුවේට් දේශපාලනය තීරණාත්මක අවස්ථාවකට පත්ව තිබේ.

කුවේට් කැබිනට් මණ්ඩලයේ ආධිපත්‍යය දරන පාලක පවුල සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අතර පැවැති දේශපාලන ගැටුම ඉහත කී අධිකරණ තීන්දුවත් සමඟ උත්සන්න වුණා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණයේ තීන්දුව කලින් පැවැති පාර්ලිමේන්තුව යළි බලාත්මක කළ යුතු බවයි.

පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ පැවැත්වූ මහ මැතිවරණයෙන් කුවේට් ව්‍යවස්ථාදායකය වන ජාතික මණ්ඩලයේ බහුතර ආසන සංඛ්‍යාවක් ඉස්ලාම්වාදීන් නායකත්වය දෙන විපක්ෂයට හිමි විය.

දූෂණ සහ වැරදි කළමනාකාරිත්වයට අදාළ චෝදනා පිලිබඳ වගකීම ඇමතිවරුන් මත පැවරීම සඳහා ගෙනගිය උත්සාහය තවත් දැඩි කිරීමට පසුගිය මැතිවරණ ජයග්‍රහණයේ පටන් මන්ත්‍රීවරු ක්‍රියාත්මක විය.

කුවේටයේ දැන් උද්ගතව පවතින ඉහත කී දේශපාලන අර්බුදය ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රමාද කිරීමට හේතු වියහැකි බවයි, විවේචන මගින් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ.