රාජා පර්වේස් අෂ්රෆ් පාකිස්තානයේ නව අගමැති ලෙස නම් කෙරේ

Image copyright AFP

පාකිස්තානයේ පාලක පාකිස්තාන ජනතා පක්ෂය විසින් රාජා පර්වේස් අෂ්රෆ් රටේ නව අගමැතිවරයා ලෙස නම් කරනු ලැබීය.

පාලක පක්ෂය නව අගමැති අපේක්ෂකයා නම්කළේ පක්ෂය විසින් ඊට කලින් නම් කරන ලද මහ්දූන් ශහබුද්දීන් අත් අඩංගුවට ගන්නා මෙන් විනිශ්චය කරුවෙකු විසින් වරෙන්තුවක් නිකුත් කිරීමෙන් දිනකට පසුවයි.

රාජා පර්වේස් අෂ්රෆ් ඇතුළු අපේක්ෂකයන් අතරින් නව අගමැති වරයා තෝරා පත්කර ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වීමට නියමිතව තිබිණ.

පාලක පක්ෂයේ පළමු අපේක්ෂකයා වූ මහ්දූන් ශහබුද්දීන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පදවිය දැරූ සමයේ ඔහුගේ ක්‍රියා කලාපය සම්බන්ධයෙන් එල්ලවී තිබෙන චෝදනා මත ඔහු අත් අඩංගුවට ගන්නා මෙන් විනිශ්චය කරුවෙක් ඊයේ නියෝග කළේය.

වාර්තාකරුවන් පවසන ආකාරයට මෙය පාකිස්තාන දේශපාලකයන් සහ අධිකරණය අතර කලක් මුළුල්ලේ දිග ඇදෙන බල අරගලයක අලුත්ම අවස්තාවයි.