මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ මොහමඩ් මුර්සි ඊජිප්තුවේ නව ජනපති

Supporters of Mohammed Morsi

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AFP

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ප්‍රකාශිත ඡන්දවලින් සියයට පනස් එකයි දශම හතක ප්‍රතිශතයක් ලබා ගැනීමට මොහමඩ් මුර්සි සමත් විය

ඊජිප්තුවේ නව ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ අපේක්ෂක මොහමඩ් මුර්සි තේරී පත්වී ඇති බව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා නිවේදනය කළේය.

ප්‍රකාශිත ඡන්දවලින් සියයට පනස් එකයි දශම හතක ප්‍රතිශතයක් ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වී තිබේ.

මේ අනුව හොස්නි මුබාරක් බලයෙන් නෙරපා හැරීමෙන් වසර එකහමාරකට පසුව ඊජිප්තුව ප්‍රථම වතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙසින් ජනාධිපතිවරයෙකු තෝරා පත් කරගෙන තිබේ.

මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය නිකුත් වීමට ප්‍රථම තහ්රීර් චතුරශ්‍රයට රැස්වූ මහා ජනකාය ප්‍රීති ඝෝෂා නගමින් සිටියේය.

ඊජිප්තු බලධාරීන් ජනපතිවරණ ප්‍රතිඵලය නිකුත් කළේ දින හතරක පමණ පමාකිරීමෙන් අනතුරුවයි.