ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ඉන්දියානු ආයෝජන

 S M Krishna Image copyright BBC World Service

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ආයෝජනය කරන ලෙස ඉන්දියානු විදේශ ඇමති එස් එම් ක්‍රිෂ්ණා වෙළඳ ව්‍යාපාර වලින් ඉල්ලා සිටියේය.

ඉදිරි වසර දෙක තුල නේටෝ හමුදා ඇෆ්ගනිස්ථානයෙන් ඉවත්වීමට නියමිත අතර නේටෝ හමුදා ඉවත්වීමෙන් පසු එරට ස්ථාවරභාවය වර්ධනය කරන සාධකයක් බවට පෞද්ගලික අංශයේ ආයෝජන පත්විය හැකි බවයි විදේශ ඇමතිවරයා සඳහන් කළේ.

ඔහු මේ අදහස් පළකළේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ව්‍යාපාරික අවස්ථා සම්බන්දයෙන් දිල්ලි අගනුවර පැවැත්වෙන සමුළුවක් අමතමින්.මේ වන විට ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ආයෝජනය කරන්නන්ගේ අවධානය වැඩි වශයෙන් යොමු වී ඇත්තේ තඹ සහ යපස් ආකර කර්මාන්තයටයි.