මොහමඩ් මුර්සි ඊජිප්තු ජනාධිපති ලෙස දිව්රුම් දෙයි.

Image copyright Reuters

ඊජිප්තුවේ පළමු නිදහස් ජනාධිපතිවරණයෙන් ජයගත්, මුස්ලිම් සහෝදරත්වය සංවිධානයේ මොහමඩ් මුර්සි, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණය ඉදිරියේ නිල වශයෙන් දිව්රුම් දෙයි.

පදවියේ දිව්රුම් දෙමින් අභිනව ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගරු කරන අතරම, නීතිමය පාලන ක්‍රමයක් පවත් ගෙන යාමට තමා බැඳී සිටින බවයි.

මොහමඩ් මුර්සි, රටේ පළමු ඉස්ලාමීය ජනාධිපතිවරයා හැටියට මෙන්ම , යුද හමුදා පසුබිමක් නොමැති පළමු නායකයා හැටියට ද ඊජිප්තු ඉතිහාසයට එක් වෙන්නේය.

නව ජනාධිපතිවරයා, ඊයේ කයිරෝ නගර කේන්ද්‍රයේ තහ්රිර් චතුරශ්‍රයට රැස්ව සිටි මුස්ලිම් සහෝදරත්වය සංවිධානයේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ආධාර කරුවන් ඉදිරියේ සංකේතාත්මක දිව්රුම් දීමක් ද සිදු කළේය.

හිටපු ජනාධිපති හොස්නි මුබාරක් බලයෙන් නෙරපා හැරුන මහජන විප්ලවය දියත් කෙරුනේ තහ්රිර් චතුරශ්‍රය කේන්ද්‍ර කර ගෙනයි.

සිකුරාදා තහ්රිර් චතුරශ්‍රයට එක් වූ ජනකාය අමතමින් කතා කළ නව ජනාධිපති මුර්සි සිවිල් ජාතිකවාදී ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන බවට ප්‍රතිඥාවක්ද දුන්නේය.

එහෙත් ඊජිප්තු හමුදාව නව ජනාධිපතිවරයාට නිදහසේ කටයුතු කිරීම සඳහා කොපමණ බලතල පවරනු ඇද්ද යන්න පැහැදිළි නොවේ.

මෙවර ඊජිප්තු ජනාධිපතිවරණයට පෙරම, යුද හමුදාව විසින් ජනාධිපති පදවියේ බලතල අඩු කරමින් හමුදාව සතු බලය වැඩි කර ගන්නා ලදි.