මිනිස් ජාවාරම් කරුවන්ට එරෙහි පොදු ක්‍රියාමාර්ගයක්

Image copyright Getty

පසුගිය මස තුල ආසියානු සංක්‍රමණිකයන් රැගත් යාත්‍රා දෙකක් මුහුදුබත් වීමෙන් පසුව පැණ නැගී ඇති තත්ත්වය පිළිබඳව පෑවති සාකච්චා වලින් පසු, මිනිස් ජාවාරම් කරුවන්ට එරෙහි පොදු ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා සමීපව කටයුතු කිරීමට ඉන්දුනීසියානු සහ ඕස්ට්‍රේලියානු බලධාරීහු එකඟ වී සිටිති.

ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති ජුලියා ගිලාර්ඩ් හා පැවති ද්වීපාර්ශවික සාකච්චා වලින් පසුව ප්‍රකාශයක් කළ ඉන්දුනීසියානු ජනාධිපති සුසිලෝ බැමිබැන්ග් යුධයුනෝ ප්‍රකාශ කළේ, තම රටද මිනිස් ජාවාරම් කරුවන්ගෙන් බැට කන බවයි.

සංක්‍රමණිකයන් රැගත් යාත්‍රා මුහුදුබත් වූයේ ඕස්ට්‍රේලියාවට අයත් ක්‍රිස්මස් දුපත් අසල මුහුදේදීයි.

මුල් අනතුරේදී පමණක් මියගිය සංඛ්‍යාව අනුවකට අධික බව සැලකේ.