ඔලිම්පික් ආරක්ෂාවට දාහත් දාහක හමුදාවක්

Image copyright Getty

මේ මස අග පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් තරඟාවලියට ආරක්ෂාව ලබා දීම පිණිස අතිරේක හමුදා කැඳවීමට සිදුව ඇති නමුත් තරඟ පැවැත්වෙන ස්ථානවල මනා ආරක්ෂක වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වන බව බ්‍රිතාන්‍ය රජය ප්‍රකාශ කරයි.

ඉතාමත්ම නිවැරදිව සැලසුම් කළ හා ශක්තිමත් ආරක්ෂක ජාලයක් සූදානම්ව ඇති බව ස්වදේශ කටයුතු ඇමතිනී තෙරේසා මේ, පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ කියා සිටියාය.

එහෙත් ඒ ආරක්ෂාව ලබා දීමට බැඳී සිටින කොන්ත්‍රාත් කාර සමාගම ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂකයන් පිරිසක් පුහුණු කොට නැති බව පාර්ලිමේන්තුවට දන්වමින්, ඇමතිනිය ප්‍රකාශ කළේ අමතර යුද හමුදා භටයන් තුන් දහස් පන්සියයක් එම කටයුතු සඳහා කැඳවා ඇති බවයි. ඒ දැනට යෙදවීමට එකඟ වී තිබෙන 13,000 ක භට පිරිසට අමතරවයි. මේ අනුව ඔලිම්පික් තරඟාවලියට ආරක්ෂාව සැලසීමේ වැඩ සටහනට දාහත් දහසක හමුදාවක් යෙදැවෙනු ඇත.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන්ගෙන් සැදුම් ලත් රහස් ඔත්තු හා ආරක්ෂක කමිටුව එළි දක්වා ඇති වාර්ෂික වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල බ්‍රිතාන්‍ය ඔත්තු හා ආරක්ෂක සේවා පෙර නොවූ විරූ පීඩනයකට ලක් කොට ඇති බවයි.