ආල විවාහයට ඉන්දියාවේ තහංචි

India love marriage
Image caption ප්‍රේම සම්බන්ධතා මත විවාහ වෙන ජෝඩු තම ප්‍රජා සමුහයෙන් නෙරපා හරින බව ගමේ පාලක මණ්ඩලය පවසයි

උතුරු ඉන්දියාවේ, උත්තර් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ ගමක් ප්‍රේම සම්බන්ධතා මත සිදු කෙරෙන විවාහ වීම් තහනම් කිරීමට පියවර ගත් බවක් වාර්තා වෙයි.

අසාරා නම් එම ගමේ පාලක සභාව කාන්තාවන්ට නව තහංචි රැසක් ද පණවා ඇත.

ගමේ පාලක මණ්ඩලය කියා සිටින්නේ ප්‍රේම සම්බන්ධතා මත විවාහ වෙන ජෝඩු තම ප්‍රජා සමුහයෙන් නෙරපා හරින බවයි.

තවද, වයස අවුරුදු හතළිහට අඩු කාන්තාවන් තනියෙන් ගමන් බිමන් යාම තහනම් කරන අසාරා ගමේ පාලක සභාව, නිතරම හිස ආවරණය කරමින් සිටින ලෙසත්, ජංගම දුරකථන පාවිච්චි නොකළ යුතු බවටත් කාන්තාවන්ට නියෝග කර ඇත.

කාන්තාවන් හිරිහැර වලට භාජනය වීමෙන් වලක්වා ගත යුතු හෙයින් ඉහත කී නියෝග නිර්දේශ කරන බවත් අසාරා පාලක මණ්ඩලය කියා සිටී.