නේටෝ සැපයුම් රථ වලට තාලිබාන් ප්‍රහාරයක්

Image copyright BBC Urdu

ඇෆ්ඝනිස්තානයේ සටන් වැද සිටින නේටෝ හමුදාවන්ට අවශ්‍ය සැපයුම් රැගත් ලොරි විසි දෙකක් තාලිබාන් ප්‍රහාරකයන් විසින් විනාශ කර තිබේ.

එම ලොරි උතුරු ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සමන්ගන් ප්‍රාන්තයේ නතර කර තිබිය දී මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇති අතර යටත් පිරිසෙයින් එක රියැදුරකුවත් තුවාළ ලබා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පාකිස්තානය ඔස්සේ පාවිච්චියට ගනිමින් තිබුණ නේටෝ සැපයුම් මාර්ගය, ඉස්ලාමාබාද් බලධාරීන් විසින් පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ වසා දමනු ලැබීමෙන් පසුව, නේටෝව තම සැපයුම් සිදු කළේ උතුරු ඇෆ්ඝන් මාවතක් උපයෝගී කර ගනිමින්.

නේටෝ සැපයුම් සඳහා පණවා තිබුන තහංචිය ඉවත කිරීමට පාකිස්තානය පසුගිය මාසයේ පියවර ගනු ලැබිණ.