ෆුකුෂිමා හි විකිරණ තිබියදී සේවකයන් වැඩෙහි යෙදවූ බවට චෝදනා

Image copyright Reuters

සුනාමියෙන් විනාශ වූ ෆුකුෂිමා බලාගාරයේ න්‍යෂ්ටික විකිරණශීලීතාව පවතිද්දීම, සිය සේවයන්ට එහි වැඩෙහි නිරත වීමට නියෝග කළ බව එම බලාගාරය යළි ඉදිකිරීමේ නිරත සමාගම පිළිගනියි.

" Build Up " නම් එම සමාගමේ සභාපති තකාශි වඩා (Takashi Wada) අදහස් දක්වමින්, බලාගාරය විනාශවීමෙන් පසුව නිකුත්වූ විකිරණ සමුච්චිත මණිනු ලබන උපකරණ ඊයම් ආවරණ යොදාගෙන වසා දමන මෙන් සමාගමේ විධායක නිලධාරියකු විසින් සේවකයන්ට දැනුම් දී තිබුන බව පිළිගත්තේය.

එම පියවර ගත්තේ නැත්නම්, න්‍යෂ්ටික විකිරණ මට්ටම සැණෙකින් නීතියෙන් නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇති මට්ටම ඉක්මවන අතර , එවැනි තත්වයක් යටතේ බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කළ නොහැකි වනු ඇති බවයි , සමාගමේ සභාපති තකාශි වඩා ප්‍රකාශ කළේ.

විධායක නිලධාරියාගේ නියෝගය පරිදි,සේවකයන් නව දෙනෙකු වැඩෙහි නිරතව ඇති නමුත් ,සෙසු කම්කරුවෝ නියෝගය බැහැර ලමින් සමාගමේ රැකියා අත්හැර ගොස් සිටියහ.

මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් ජපන් රජය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කොට තිබේ.