ජපානයේ මහ කොටස් වෙළෙඳ පොළේ ප්‍රධානියා ඉවතට

Image copyright AP

අභ්‍යන්තර තොරතුරු ලබාගෙන බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ අක්‍රමික ගනුදෙනු කළ චෝදනා මත ජපානයේ විශාලතම නොමුරා (Nomura) කොටස් වෙළෙඳ පොළේ ප්‍රධානී, කෙඉනිචි වතනබේ (Kenichi Watanabe) සිය තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් විය.

ප්‍රසිද්ධ කිරීමට පෙර කොටස් අළෙවි කරන බවට තොරතුරු හොර රහසේ නිකුත් කිරීමේ වහකීම භාර ගනිමින් තමා ඉල්ලා අස්වන බවයි වතනබේ ප්‍රකාශ කළේ. ඔහු හා සේවය කළ තවත් ජ්‍යෙෂ්ට නිලධාරියෙකු ද ඉල්ලා අස් විය.

ලීමාන් (Lehman Brothers ) මුල්‍ය සමාගම කඩා වැටීමෙන් පසු එහි ආසියානු සහ යුරෝපා කොටස්, නොමුරා සමාගම විසින් මිළදී ගන්නා ලද අතර ඒ සඳහා පෙළඹවීම් කරන ලද්දේ මේ නිලධාරීන් විසින්.