නේපාලයේ සත්‍ය කොමිසමට අධිකරණ තහංචියක්

Nepal Supreme Court
Image caption බරපතල අපරාධ සිදුකරන ලද පුද්ගලයන්ට සමාවක් පිරිනැමෙනු ඇතැයි පැවසෙන දුක් ගැනවිල්ල මෙම තීන්දුවට හේතුවයි

නේපාලයේ දස අවුරුදු සිවිල් යුද්ධයේදී සිදු කෙරුන අපරාධ පිරික්සීම සඳහා සත්‍යය සහ සංහිඳියා කොමිසමක් පත් කිරීමට ආණ්ඩුව ගත් උත්සාහයක් එරට ශ්‍රේෂ්ටාධිකරණය විසින් අත්හිටුවා තිබේ.

බරපතල අපරාධ සිදුකරන ලද පුද්ගලයන්ට නව නීතිය යටතේ සමාවක් පිරිනැමෙනු ඇතැයි පැවසෙන දුක් ගැනවිලි සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි අධිකරණය එවැනි නියෝගයක් දී තිබෙන්නේ.

නේපාල ආණ්ඩුව සහ මාඕ වාදී ගරිල්ලන් අතර සිදු වූ යුද්ධයේදී දාහත් දාහකට අධික ජීවිත විනාශයක් සිදුවූ අතර තවත් බොහෝ පිරිසකට සිදු වූ දෙයක් දැන ගැනීමට නැහැ.

2006 වසරේ දෙපාර්ශවය අතර සාම ගිවිසුමක් ඇතිකර ගනු ලැබූ අවස්ථාවේ යුද අපරාධ පිළිබඳව විභාග කිරීමේ එකඟතාවයක්ද ඇති වූ නමුත්, තවමත් දෙපාර්ශවයේ කිසිවකුට එරෙහිව නඩු පවරනු ලැබ නැහැ.