බංග්ලාදේශයෙහි ඩකා අගනුවර ගැටුම්

බංග්ලාදේශයෙහි ඩකා අගනුවර රැලියකදී ඇති වූ ගැටුම් වලින් එක පුද්ගලයකු මරණයට පත්ව, තවත් බොහෝ දෙනෙක් තුවාළ ලබති.

හෙෆජාට් -ඉ-ඉස්ලාම් (Hefajat-e-Islam) සටන්කාමී ඉස්ලාමීය සංවිධානය ඩකා අගනුවර කැඳවූ මහජන රැලියකට දෙලක්‍ෂයක පමණ ජනකායක් සහභාගී වෙමින් සිටි බවයි වාර්තා වන්නේ.

හෙෆජාට් -ඉ-ඉස්ලාම් සංවිධානය, මැඩ්රාසා ඉස්ලාමීය ආගමික පාසල්වලින් විශාල සහයෝගයක් ලබන ව්‍යාපාරයක්.

ආගමට අවමන් කරනු ලැබීමට එරෙහිව ඉතාම දැඩි නීති පැනවිය යුතුව ඇතැයි කියා සිටින හෙෆජාට් -ඉ-ඉස්ලාම් සංවිධානය, ඉස්ලාම් දහම සමච්චලයට ලක් කරන අන්තර්ජාල බ්ලොග් අඩවි පවත්වා ගෙන යන විවේචකයන් මරණීය දණ්ඩනයට යටත්කළ යුතු බවටයි, උද්ඝෝෂණය කරන්නේ.

එහෙත් එවැනි ඉල්ලීම්වලට එකඟ නොවන බංග්ලාදේශයේ පාලක අවාමි සංගමයේ ආධාරකරුවන් සහ හෙෆජාට් -ඉ-ඉස්ලාම් ඉස්ලාමීය සංවිධානයේ සාමාජිකයන් අතර රටේ වෙනත් ප්‍රදේශවල ගැටුම් සිදු වූ බවත් වාර්තා කෙරිණ.