ඉරාන් න්‍යෂ්ටික සාකච්ඡා ප්‍රගතියක් නොමැතිව අවසන් වෙයි

ඉරාන් න්‍යෂ්ටික වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් පැවැති දෙදින සාකච්ඡා ප්‍රගතියක් නොමැතිව අවසන් වෙයි.

ඉරානයේ සහ බලවත් රටවල නියෝජිතයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් මේ සාකච්ජා පැවැත්වෙන්නේ කසකස්තානයේයි.

සාකච්ඡා වාර්තා කරන BBC වාර්තාකරුවෙක් පැවසුවේ දෙපාර්ශවය විසින් ගිවිස ගැනීමකට එළඹීම නොව ඔවුනොවුන්ගේ පසුගිය ක්‍රියාකාරකම් ගැන කතාකරමින් සිටි ආකාරයක් දක්නට ලැබූ බවයි.

ඉරානය න්‍යෂ්ටික අවි ආයුධ නිපදවීමේ හැකියාවෙන් තොර මට්ටමක පවත්වා ගැනීම සහතික කර ගැනීමයි, ලෝක බලවතුන්ගේ උවමනාව වී තිබෙන්නේ.

එහෙත් ඉරානය නිරන්තරයෙන්ම කියා සිටින්නේ, න්‍යෂ්ටික අවි නිපදවීමේ අභිලාෂයක් තමන්ට නොමැති බවයි.

එවන් තත්වයක් යටතේ, තමන්ට එරෙහිව පනවනු ලැබ ඇති සම්බාධක ඉවත් කරන ලෙස සහ යුරේනියම් බලගැන්වීම සඳහා තමන්ට ඇති අයිතිය තහවුරු කරන ලෙස ටෙහෙරාන් බලාධාරීහු ලෝක බලවතුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.