විදේශීය ශ්‍රමිකයන් නෙරපා හැරීමෙන් සෞදි අරාබි ආර්ථිකය දුෂ්කර අතට

නියමිත බලපත් නැතිව රැඳී සිටින විදේශීය ශ්‍රමිකයන් නෙරපා හැරීමට, සෞදි අරාබි ආණ්ඩුව ගෙනයමින් පවතින මෙහෙයුම නිසා වෙළෙඳ සල් ,ව්‍යාපාරික ආයතන සහ පාසල් ආදිය වසා දැමෙන තත්වයක් උද්ගතව තිබේ.

ජෙඩා වරායේ ව්‍යාපාරික කටයුතුවල නිරත වෙන්නන්, ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය ආයතනවලට කියා තිබුනේ, වරාය සේවකයන්ගෙන් පහෙන් හතරක්ම රැකියාවන්ට වාර්තා නොකිරීමත් සමඟ, කල්තබා ගත නොහැකි ආහාර වර්ග කුණු වෙන්නට පටන් ගෙන ඇති බවයි.

සෞදි බලධාරීන් විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබ ඇති නව නීති රීති යටතේ, විදේශීය ශ්‍රමිකයන්ට අනුග්‍රහ දක්වන හාම්පුතුන් දැඩි කොන්දේසිවලට යටත් කෙරෙන අතර, වීසා බලපත් නැතිව රැඳී සිටින දස දහස් සං ඛ්‍යාත විදේශීය ශ්‍රමික ප්‍රජාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන රටින් නෙරපා හරිනු ලැබීමට නියමිතයි.

තම වැඩ පිළිවෙලේ අරමුණ විදේශ ශ්‍රමය මත රඳා පැවැත්ම නිම කිරීම සහ දේශීය ජනතාවට වැඩිපුර රැකියා සැපයීම වන බවයි, සෞදි අරාබි බලධාරීන් පැවසුවේ.