අප්‍රිකාවට 'වැඩිම ආධාර එවන්නේ' විදේශගත අප්‍රිකානුවෝ

Aid
Image caption බටහිර රටවලින් අප්‍රිකාවට ලැබෙන වාර්ෂික ආධාරය ඩොලර් බිලියන 40 කට ආසන්න මුදලක්

විදේශගතව සිටින අප්‍රිකානු ජාතිකයන් සියරට යවන මුදල, සියලු බටහිර රටවල් අප්‍රිකානු රාජ්‍යයන්ට ලබාදෙන සංවර්ධන ආධාරවලටත් වඩා වැඩි මුදලක් බව පර්යේෂණයකින් හෙළිවී තිබේ.

වාර්ෂිකව විදේශගත අප්‍රිකානු ජාතිකයන් සිය රටවලට යවන මුදල ඩොලර් බිලියන පණහකටත් වඩා වැඩි බවයි, හොංකොං විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ඇඩම්ස් බෝඩෝමෝ පවසන්නේ.

කෙසේ නමුත් බටහිර රටවලින් අප්‍රිකාවට ලැබෙන වාර්ෂික ආධාරය ඩොලර් බිලියන 40 කට ආසන්න මුදලක්.

එමෙන්ම සිය ඥාතීන්ට අවශ්‍ය කුමක්ද යන්න විදේශගත අප්‍රිකානුවන් හොඳින් දන්නා බැවින් බටහිර රටවල ආධාරවලට වඩා විදේශගතව සිටින ජනතාවගෙන් ලැබෙන ආධාර වඩා වැදගත් බව ද මහාචාර්යවරයා පවසයි.