කුල වෙනස්කම් සම්බන්ධ පණතක් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවට

Westminster parliament
Image caption බ්‍රිතාන්‍යවාසී ඉන්දීය දලිත් ජනතාව මුහුණදෙන නොසලකා හැරීම් සාමි මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ ප්‍රබල අවධානයට ලක් වී තිබිණ

කුලය මත පදනම්ව වෙනස්කම් කිරීම නීති විරෝධී කිරීමේ පණතකට බ්‍රිතාන්‍ය සාමි මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවිය.

බ්‍රිතාන්‍ය සමාජය තුල විවිධ ආකාරයේ නොසලකා හැරීම් සම්බන්ධ පණතේ විධිවිධානවලට කුලය මත පදනම්ව නොසලකා හැසිරීමද ඇතුලත් කළ යුතු බවට ඉදිරිපත් වූ සංශෝධනයකට සාමි මන්ත්‍රීවරු බහුතරයක අනුමැතිය පළ කළහ.

කෙසේ වුවත් එම සංශෝධනයට විරෝධය පළ කරන බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව පවසන්නේ, කුලය මත පදනම් වී කෙරෙන වෙනස්කම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම පිණිස තමන් විශේෂ අධ්‍යාපනික වැඩ සටහනක් දියත් කොට තිබෙන බවයි.

එය ප්‍රමාණවත් නොවන බවට තර්ක කළ සාමි මන්ත්‍රීවරු, වැඩි ඡන්ද 103 කින් ආණ්ඩුව පරාජයට පත් කරමින් සංශෝධනයට අනුමැතිය පළ කළහ.

විශේෂයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍යවාසී ඉන්දීය දලිත් ජනතාව මුහුණදෙන නොසලකා හැරීම් සාමි මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ ප්‍රබල අවධානයට ලක් වී තිබිණ.

පාලක කොන්සර්වේටිව් පක්ෂය නියෝජනය කරන සාමි මන්ත්‍රීවරු නමදෙනෙක් සහ පාලක සන්ධානයේ හවුල්කාර ලිබරල් ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂයේ විසිදෙදෙනෙක් ආණ්ඩුවේ මතයට එරෙහිව ඡන්දය භාවිත කළහ.