ඉන්දුනීසියාවේ කුරු මිනිසුන්, හුදෙකලාව හේතුවෙන් වඳ වූ බව ජපන් විද්‍යාඥයෝ කියා සිටිති

ඉන්දුනීසියාවේ කුරු මිනිසුන්, හුදෙකලාව හේතුවෙන් වඳ වූ බව ජපන් විද්‍යාඥයෝ කියා සිටිති.

ඉන්දුනීසියාවේ ෆ්ලොරෙස් දුපතේ හමු වූ කුඩා මිනිස් විශේෂය පරිසරයට අනුවර්තනය වූ ආකාරය හේතුවෙන් වඳ වී යන්නට ඇතැයි ජපන් විද්‍යාඥයින් පෙන්වා දෙති.

හෝමෝ ෆ්ලොරෙන්සිස් නම් මේ කුඩා සිරුරක් සහිත මිනිස් විශේෂය දෙදහස් තුන අවුරුද්දේදී සොයා ගැනින.

දුපත් කුරුකරණය නමින් හදුන්වන ක්‍රියාවලියක් හේතුවෙන් මේ මිනිස් විශේෂය පරම්පරා කීපයක් තිස්සේ ක්‍රමයෙන් කුඩා වී යන්නට ඇති බව ජපන් විද්‍යාඥයින් කියා සිටිති.

සෙසු පාරිසරික සම්පත් හා පවත්වන සබඳතා සීමා වීමේ හේතුවෙන් මෙසේ සිදුවන බවයි බැවි තර්ක කෙරෙන්නේ.

මෙම සත්ව විශේෂය වඳුරු විශේෂයක් වන බවත් රෝග වලට ගොදුරු වීමෙන් අනතුරුව එම සත්ව විශේෂය වඳවී යන්නට ඇති බවත් තවත් විද්‍යාඥයින් පිරිසක් කියා සිටිති.