ආදිවාසීන් රැක ගැනීමට අසමත්ව සිටින බවට බ්‍රසීල රජයට චෝදනා

ලෝකයෙන් අහිමිවී යාමේ විශාල තර්ජනයට ලක්ව සිටින ආදිවාශී ජන කොටසක් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අසමත් වී සිටින බවට ආදීවාසී ජන කොටස් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ක්‍රිරියාධරයන් කන්ඩායමක් බ්‍රසීල රජයට චෝදනා එල්ල කරයි.

බ්‍රසීලයේ වයඹ දිග Awa ආදිවාසීන්ගේ භූමියට ඇතුල්ව පදිංචිවී සිටින සහ ගස් කපා දමන පුද්ගලයන්ගෙන් ඔවුන්ට තර්ජන එල්ල වෙමින් තිබෙන බවයි, Survival International ක්‍රිරියාධරයන්ගේ ආයතනය පවසන්නේ.

Awa ආදිවාසී ජන කණ්ඩායමට සාමාජිකයන් හාර සිය පනහක් පමණ ඇතුලත් වෙයි.

මේ වන විට ඔවුන්ගෙන් එක් අයකුට පිටතින් පැමිණි පුද්ගලයන් දස දෙනකු සිටින අතර ඒ කිසිවකු ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන නැත.

බ්‍රසීල ව්‍යවස්ථාවෙන් ආදිවාසීන්ගේ අයිතීන් තහවුරු කොට ඇති නමුත්, රජයේ කිසිදු දෙපර්තුමේන්තුවක් විසින් Awa ආදිවාසීන් පිළිබඳ වගකීම් දරන්නේ නැති බවයි Survival International ආයතනය පවසන්නේ.