ඓතිහාසික සඳකඩ පහන £500,000 බ්‍රිතාන්‍යයේ දී අලවි වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගෙන එන ලද , මත භේදයට තුඩු දුන් , සඳකඩ පහන පවුම් පන් ලක්ෂ පනස් තුන් දහසකට බ්‍රිතාන්‍යයේ දී අලවි වෙයි.

බ්‍රිතාන්‍යයේ පවුලක් විසින් ගෙමිදුලට ඇතුල්වන ස්ථානයේ, දොර පඩිය ලෙස යොදා ගත් මෙම සඳකඩ පහන පවුම් 30,000 ක ලන්සුවකට අලෙවි කිරීමටයි බොන්හැම් වෙන්දේසි සමාගම විසින් වෙන්දේසියට තබා තිබුනේ.

නම හෙළි කොට නැති නමුත් එම ඓතිහාසික සඳකඩ පහන, මිලදී ගෙන ඇත්තේ ඇමෙරිකානු ජාතිකයකු විසින්.

තේ වැවිලිකරුවකු විසින් එය බ්‍රිතාන්‍යයට ගෙනවිත් ඇත්තේ එක්දහස් නවසිය පනස් ගණන් වලදීයි.

ඉන් අනතුරුව ඔහු විසින් සඳකඩ පහන එය මෙතෙක් තබා ගෙන සිටි බ්‍රවුන් හික්මොට් ගේ (Bronwen Hickmott) දෙමව්පියන් වෙත ලබා දී තිබිණ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය මීට කලින් ප්‍රකාශ කොට තිබුනේ, එම සනකඩ පහන ඓතිහාසික වටිනාකමින් යුත් එකක් නොවන බවයි.