බ්‍රිතාන්‍යය, මූල්‍ය අවපාතයකට ඇද වැටීමේ අනතුරෙන් යාන්තමට ගැලවෙයි

බ්‍රිතාන්‍යය, මූල්‍ය අවපාතයකට ඇද වැටීමේ අනතුරෙන් යාන්තමට ගැලවී ඇතැයි අලුත්ම සංඛ්‍යා ලේඛනවල දැක්වෙයි.

ලොව ආර්ථික අර්බුදය ආරම්භවීමෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍යය මූල්‍ය අවපාතයකට තල්ලුවී යාමෙන් බේරුණු තුන්වැනි වතාව මෙයයි.

ඉකුත් මාස තුන හා සසඳන විට, ආර්ථිකය මේ වසරේ මුල් කාර්තුව තුන සියයයට 0.3 කින් වර්ධන වී තිබේ.

එය බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයක්. බ්‍රිතාන්‍යයේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වාර්ෂික වර්ධනය සියයට බින්දුවයි දශම හයකින් ඉහල ගිය අතර එය 2011 ට පසු වාර්තා වූ ඉහලම අගයයි.

මේ සංඛ්‍යාවන් යහපත් අතට හැරෙන ආර්ථිකයක හොඳ ලක්ෂණ බවයි බ්‍රිතාන්‍යය රජය පවසන්නේ.