ඊශ්‍රායලය නියමුවන් නොමැති ගුවන් යානයක් බිම හෙලයි.

ලෙබනන් දේශසීමාව ආසන්නයේ, ඊශ්‍රායල උතුරු වෙරලාසන්නයෙදී නියමුවන් නොමැති ගුවන් යානයක් බිම හෙලු බව ඊශ්‍රායල යුද හමුදාව ප්‍රකාශ කරයි.

එම ගුවන් යානය ලෙබනන් හෙස්බුල්ලා ( Hezbollah) සටන්කාමී සංවිධානයට අයත් එකක් බවට විශ්වාශ කෙරෙන්නේ.

ලෙබනන් අහසේ පියාසර කරමින් තිබෙනු නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව, ඊශ්‍රායල ප්‍රහාරක ගුවන් යානයක් මගින් නියමුන් නොමැති ගුවන් යානයට මිසයිල ප්‍රහාරයක් එල්ල කොට ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.