ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ උතුරේ ගැටුම් - දහස් ගණනකට උන්හිටිතැන් අහිමියි

ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ උතුරු ප්‍රදේශයේ පවතින ගැටුම් හේතුවෙන් දහස් ගණන් ගම්වාසීන්ට උන්හිටි තැන අහිමිවී ගොස් ඇති බව පලාතෙන් ලැබෙන වාර්තා පවසයි.

වැඩිපුර තොරතුරු වාර්තා වී නැති නමුත් හානියට පත් වූවන් අතර කාන්තාවන් සහ ළමුන් සිටින බවටයි පැවසෙන්නේ.

ත්‍රස්තවාදීන් විසින් උතුරු දිග ෆර්යාබ් (Faryab) ප්‍රාන්තයේ කෙය්සර් (Qaisar) දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්මාන රැසක් අත් පත් කර ගෙන සිටින බවටයි වාර්තා වන්නේ.

ත්‍රස්තවාදීන් හැටකට වැඩි පිරිසක් මරා දැමූ බවයි පළාත් ආණ්ඩුකාරයාගේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසුවේ.