බියජනක ආගමික නිකායවාදී වසංගතයක් - ඉරාක අගමැති

අරාබි රටවලට තර්ජනය එල්ලවෙමින් තිබෙන බියජනක ආගමික නිකායවාදී වසංගතයක් පිළිබඳව ඉරාක අගමැති නවුරි අල් මලිකි (Nouri al Maliki අනතුරු අඟවයි.

2011 වසර අගදී ඇමරිකානු හමුදා ඉවත් කර ගැනීමෙන් පසු සති ගණනාවක් පුරා ඉරාකයේ පැවති ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලින් පසුවයි ඉරාක අගමැතිවරයා එසේ කියා සිටියේ.

රුපවාහිනිය ඔස්සේ කතා කළ ඔහු, දෙසිය දෙනකුට මරු කැඳවූ ප්‍රචණ්ඩත්වය ඉරාකයට පැමිණ ඇත්තේ වෙනත් රටක සිට බවයි පැවසුවේ.

එයින් ඉරාක අගමැතිවරයා ඇඟිල්ල දිගු කරන්නේ සිරියානු අරබුදය දෙසට බවයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ.

පහර දීම් දෙකකින් ආරක්ෂක අංශවල සාමාජිකයන් අට දෙනකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව ඉරාකයෙන් ලැබෙන අලුත්ම වාර්තා පවසයි.

මේ තත්ත්වය ෂියා සහ සුන්නි ආගමික නිකායන් අතර යලිත් ගැටුම් ඇවිල යාමේ බියක් ඇති කොට තිබෙනවා.