අභ්‍යන්තර ගැටුම් වලින් අවතැන්වූවන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළට

විසි හතර ලක්ෂයකට අධික ගේදොර අහිමි සිරියානු ජනකාය
Image caption විසි හතර ලක්ෂයකට අධික සිරියානු ජනකායකට ඔවුන්ගේ දේශය තුළ ගේදොර අහිමියි

තමන් අයත් රටවල් අභ්‍යන්තරයේ පවතින අවි ගැටුම්, ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාර සහ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් නිසා වාර්තාගත ජනගහනයකට ඔවුන්ගේ ගේදොර අත්හැර පළා යාමට සිදුව ඇතැයි, විශේෂඥ මට්ටමේ නිරීක්ෂකයන් කණ්ඩායමක් පෙන්වා දෙති.

එම කාරණය අනාවරණය කරමින්, ජිනීවා නගරය මූලස්ථානය කරගත්, අභ්‍යන්තර මහජන අවතැන්වීම් නිරීක්ෂක මධ්‍යස්ථානය පෙන්වා දෙන්නේ, ඉහත කී හේතූන් නිසා, පසුගිය වසර තුළ පමණක් උන්හිටි තැන් අහිමි වූ ජන සංඛ්‍යාව දෙකෝටි අනූ ලක්ෂයකට ආසන්න බවයි.

කොලොම්බියාව

දැනට අභ්‍යන්තර අවතැන් වීම් වැඩිවෙමින් ඇති රට සිරියාව වන අතර, 2012 අවුරුද්ද අවසානය වන විට, විසි හතර ලක්ෂයකට අධික සිරියානු ජනකායකට ඔවුන්ගේ දේශය තුළ ගේදොර අහිමි වූ බවයි, ඉහත කී සංවිධානයේ ඇස්තමේන්තු කිරීම වන්නේ.

අභ්‍යන්තර අවතැන් වීම් අතින් දරුණුම තත්වය සහිත රට කොලොම්බියාව වන අතර, දෙවන සහ තුන්වැනි තැන් හිමිකර ගන්නේ සිරියාව සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රීය කොංගෝ ජනරජයයි.