නව මැලේරියා පරපෝෂිත වර්ග තුනක්

නව මැලේරියා පරපෝෂිත වර්ග තුනක්
Image caption නව මැලේරියා පරපෝෂිත වර්ග තුනක්

මැලේරියා රෝගීන්ට දෙන ප්‍රධාන ඖෂධයට පවා ඔරොත්තු දෙන නව පරපෝෂිත වර්ග තුනක් හඳුනාගත් බව විද්‍යාඥයෝ ප්‍රකාශ කරති.

එම පරපෝෂිත වර්ග තුන, මැලේරියා රෝගීන්ට දෙන ප්‍රධාන ඖෂධය වන artemisinin මගින්ද මැඩලිය නොහැකි බවයි, විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.

බටහිර කාම්බෝජයේ

ඉහත කී මැලේරියා පරපෝෂිත වර්ග තුනම සොයාගෙන තිබෙන්නේ, බටහිර කාම්බෝජයේ එකම කළාපයකිනි.

එම පරපෝෂිතයන් අසල්වැසි ප්‍රදේශවලට පැතිර යාමේ තත්වයක් පවතින බවත් විද්‍යාඥයෝ පෙන්වා දී ඇත.

අදාළ පර්යේෂණයට හවුල් වූ විද්‍යාඥයන් පවසන අන්දමට, ඉහත කී තත්වය මහජන ශරීර සෞඛ්‍යයට බරපතළ අනතුරු දායක තත්වයකි.

නව පරපෝෂිතයන්

එහෙත් එකී පරපෝෂිත වර්ග තුනේ හැසිරීම සටහන් කර ගැනීමට හැකිවීම නිසා, නව පරපෝෂිතයන් හඳුනා ගනිමින් ඒවා මැඩලීම පහසු කරන බවත් විද්‍යාඥයෝ වැඩිදුරටත් පවසති.

මින්පෙර,වෙනත් වර්ගවල මැලේරියා ඖෂධ වලට ඔරොත්තු දෙන පරපෝෂිත වර්ගත් හමු වී තිබුනේ නව පරපෝෂිත වර්ග තුන හමුවී ඇති කළාපයෙන් බවත් ප්‍රකාශ වෙයි.