ඉරාක දරුවන් අනතුරේ, ඇමරිකාවට චෝදනා

ඉරාකයේ ළමුන් අද වැටී ඇති තත්වය ලෝකය විසින් නොසළකනු ලැබ ඇති ඉතාම බරපතළ අර්බුදවලින් එකකැයි, 'යුද්ධයේ දරුවෝ' (War Child) ආධාර ආයතනය ප්‍රකාශ කරයි.

ඉරාකය ආක්‍රමණය කිරීමේ කාර්යය නිම වූ බව, එවකට හිටපු ජනාධිපති ජෝර්ජ් ඩබ්ලිව් බුෂ් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීමේ දශ වැනි සංවත්සර දිනය උදාවත් සමඟයි, 'යුද්ධයේ දරුවෝ' ආයතනය ඉහත කී ඛේදවාචකය පෙන්වා දෙන්නේ.

අවුරුද්ද ඇතුළත පන්සිය පණහකට අධික ළමා ජීවිත විනාශයක්

යුද්ධයෙන් අනතුරුව, ඉරාක් දරුවන් නොතකා හරිනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන්, 'යුද්ධයේ දරුවෝ' ආයතනය, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයත් සමඟ එදා ඉරාක් ආක්‍රමණයට හවුල් වූ සෙසු රටවලටත් චෝදනා කර ඇත.

මේ අවුරුද්ද ඇතුළත පමණක් ඉරාක් භූමියේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාර නිසා පන්සිය පණහකට අධික ළමා ජීවිත විනාශ වී ඇති බව 'යුද්ධයේ දරුවෝ' ආයතනය වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙයි.

මන්දපෝෂණය

තව දුරටත් කරුණු ගෙනෙන 'යුද්ධයේ දරුවෝ' වාර්තාව,ඉරාක් දරුවන් හැම හතර දෙනකුගෙන් එක දරුවෙක් මන්දපෝෂණය නිසා වර්ධනය ඇණහිටීමේ අර්බුදයකට මුහුණ දී ඇති බවත්,වයස අවුරුදු දොළහත් - දාහතත් අතර ළමුන් අතරින් ද්විතීයික පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන්නේ සංඛ්‍යාත්මකව භාගයකටත් අඩු පිරිසක් බවත් කියා සිටියි .