ඔත්තු බලමින් සිටින බවට එල්ල වන චෝදනා චීනය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

china cyber

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ හමුදා රහස් සහ ඇමෙරිකානු විදේශ ප්‍රතිපත්තිය පිලිබඳ රහස් සොරා ගැනීම සඳහා සයිබර් අවකාශය ඔස්සේ ඔත්තු බලමින් සිටින බවට එල්ල වන චෝදනා චීනය ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය එල්ල කළ එම චෝදනාව පදනම් විරහිත එකක් ලෙසිනුයි, චීන විදේශ අමාත්‍යංශ ප්‍රකාශිකාවක් හඳුන්වා දුන්නේ.

ඇමෙරිකානු ආණ්ඩුවේ බොහෝ පරිගණක ජාල දිගින් දිගටම චීනයේ සිට ඉලක්ක කෙරෙන බව පවසන පෙන්ටගනය ඊයේ සඳුදා නිකුත් කළ වාර්තාවක් තවදුරටත් පවසන්නේ, එවැනි ඇතැම් ප්‍රහාර චීන ආණ්ඩුවේ සහ හමුදාවේ ක්‍රියාවක් ලෙස දක්නට ලැබෙන බවයි.

මෙසේ රහසිගතව ලබාගන්නා තොරතුරු මගින් ඇමෙරිකාවේ යුද ශක්තිය පිලිබඳ දැක්මක් චිත්‍රයක් නිර්මාණය කිරීමට චීන හමුදා බලධාරීන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන බවද වාර්තාවේ සඳහන්.