බංග්ලාදේශ්හි ඇඟළුම් කම්හල් දහ අටක් වසා දැමීමට පියවර

garment factory

ආරක්ෂක ප්‍රමීතීන් පිරික්සීමෙන් අනතුරුව ඇඟළුම් කම්හල් දහ අටක් වසා දැමීමට පියවර ගත් බව බංග්ලාදේශ් නිලධාරීන් නිවේදනය කළහ.

වසා දමනු ලැබ තිබෙන්නේ, චිතගොන්ග් නගරයේ ඇඟළුම් කම්හල්වලින් දෙකක් සහ ඩකා අගනුවර පවත්වා ගෙන යමින් තිබුන කම්හල් දහසයක්.

පසුගියදා ඩකා අගනුවර අට මහල් ගොඩ නැගිල්ල කඩා වැටීමෙන් මරණයට පත් ජන සංඛ්‍යාව අටසීයකට අධික බව යුද හමුදාව විසින් මේ අතර තහවුරු කොට ඇත.

කඩා වැටුන ගොඩනැගිල්ලේ සුන්බුං ක්‍රමයෙන් ඉවත් කෙරෙමින් පවතිද්දී තවත් මළ සිරුරු හමුවෙමින් ඇති අතර,අනතුරින් සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව තවත් වැඩිවෙන ප්‍රවනතාවයකුයි පවතින්නේ.

ඩකා ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීමේ සිද්ධියෙන් පසු,ගොඩනැගිළි ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් සහතික කිරීම අතින් වැඩිදුර පියවර ගැනීමට බංග්ලාදේශ් බලධාරීන් ප්‍රතිඥාවක් දී තිබේ.