ග්ලැක්සෝස්මිත්ක්ලයින් සහ සේව් ද චිල්ඩ්රන් අතර හවුලක්

Save the Children
Image caption නව හවුල ක්‍රියාත්මක වීම මගින් අප්‍රිකාවේ දශ ලක්ෂයක් ළමා ජීවිතවලට රැකවරණ සැලසිය හැකි බව ඖෂධ සමාගම පවසයි

ග්ලැක්සෝස්මිත්ක්ලයින් (GlaxoSmithKline) ඖෂධ සමාගම, සේව් ද චිල්ඩ්රන් (Save the Children) ළමා ශුභාසාධක සංවිධානයත් සමග හවුළක් ගොඩනඟා ගත් බව නිවේදනය කොට තිබේ.

ග්ලැක්සෝස්මිත්ක්ලයින් ව්‍යාපාරය ඖෂධ නිපදවන බලවත්ම බ්‍රිතාන්‍ය සමාගමයි.

නව හවුල ක්‍රියාත්මක වීම මගින් අප්‍රිකාවේ දශ ලක්ෂයක් ළමා ජීවිතවලට රැකවරණ සැලසිය හැකි බව ග්ලැක්සෝස්මිත්ක්ලයින් ඖෂධ සමාගම පවසයි.

ඊට උදාහරණ දක්වන ඖෂධ සමාගම, මුව සේදීමේ දියරයක ඖෂධ වට්ටෝරුව යොදා ගනිමින් බිළිඳුන්ගේ පෙකනිවැල ආසාදනය වීම වැළක්වීමේ ආලේපයක් නිපදවිය හැකි බවත්, එම නව ඖෂධය එය නිපදවීම සඳහා වැය කෙරෙන පිරිවැයට පමණක් අලෙවි කරන බවත් කියා සිටියි.

එහෙත් මේ අභිනව සංධානය ව්‍යාකූල සහිත එකක් වන බව, 'සේව් ද චිල්ඩ්රන්' (Save the Children) ආයතනය විසින් ද පිළි ගනු ලැබ ඇත.

ඖෂධ නිපදවන ව්‍යාපාරයක් සේව් ද චිල්ඩ්රන් වැනි (Save the Children) ශුභ සාධක සංවිධානයක් සමග ඉහත කී ආකාරයේ කිට්ටු සම්බන්ධතාවයක් ඇතිකර ගනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන් එම නව සංධානය ගැන සැක පළ කරන්නන් සෝදිසියෙන් පසුවෙන බවත් ප්‍රකාශ වෙයි.