ප්‍රංශය යළි ආර්ථික අවපාතයක

france

රටේ ආර්ථිකය යළි අවපාතයකට ලක්ව ඇති බව ප්‍රංශය විසින් තහවුරු කට ඇත.

යුරෝ කලාපයේ ආර්ථික ශක්තිය අතින් දෙවැනි තැන හිමිකර ගන්නා රට ප්‍රංශයයි.

වසරකට අධික කාලසීමාවක් ඇතුළත ප්‍රංශ ආර්ථිකයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් සිදුව නැති අතර,දෙදාස් දොළහ වසර ආරම්භයේ පටන් එහි අවපාතයකුයි දක්නට ලැබෙන්නේ.

ඉහත කී තත්වය නිවේදනය කෙරුනේ, ප්‍රංශ ජනාධිපති ෆ්රාන්ශුවා ඔලොන්ද් පදවියේ දිව්රුම් දී වසරක් සම්පූර්ණ වීමත් සමඟ.

පාරිභෝගික විශ්වාසය බිඳ වැටීම සහ සේවා වියුක්තිය සියයට එකොළහකට ආසන්න මට්ටමකට ඉහළ නැගීම වැනි කරුණු ගණනාවක් ඉහත කී ආර්ථික අවපාතය පිටුපස දක්නට ඇති බවයි,වාර්තාකරුවන් පවසන්නේ.

සමස්ථ යුරෝ කලාපය පුරාම දිගටම දක්නට ලැබෙන්නේ,අසතුටුදායක ආර්ථික තත්වයක්.

යුරෝ කලාපයෙහි බලවත්ම ආර්ථිකය සහිත ජර්මනියේත් මේ වසරේ පළමු මාස හතරක කාලය තුළ වාර්තා කෙරුනේ, 0.1% වැනි පහල මට්ටමේ ආර්ථික වර්ධනයක්.