මහසෙන් කුණාටුව බංග්ලාදේශයට

mahasen

මහසෙන්' කුණාටුව හමා එද්දී, ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනකායක් ආරක්ෂක ස්ථාන කරා ගෙනයාමට බංග්ලාදේශ් බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

'මහසෙන්' හමා එන මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් කල්තබා නිවැරදි පුරෝකථනයක් කළ නොහැකි නමුත්,කුණාටුව ඉදිරි පැය විසිහතර ඇතුළත, බංග්ලාදේශයේ 'කොක්ස් බෂාර්' දිස්ත්‍රික්කය අසළ මුහුදුබඩ පළාත්හි පහත් භූමීන් ඔස්සේ ගමන් ගන්නා ආකාරයකුයි දක්නට ලැබෙන්නේ.

කුණාටුවට මුහුණ දීමෙහිලා බුරුමයේත්, බංග්ලාදේශයට සමාන සූදානමක් ඇති බවයි වාර්තා වී ඇත.

බුරුම පාලනය අන්තරායකාරී කලාපයන්හි ජීවත් වෙන ජනතාව ඉවත් කිරීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කොට ඇති අතර,බලධාරීන් කෙරෙහි විශ්වාශයක් තැබිය නොහැකි යයි කියා සිටින ඇතැමෙක් තාවකාලික කඳවුරු කරා යාම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවක් ද වාර්තා විය.