සිරියාවේ ප්‍රධාන බන්ධනාගාරයක් අත්පත් කරගැනීමේ සටනක්

syria

සිරියානු ආණ්ඩුවේ හමුදා සහ කැරලිකාර ප්‍රහාරකයන්,අලෙප්පෝ නගරයේ ප්‍රධාන බන්ධනාගාරය අල්ලා ගැනීමේ සටනක නිරත වී සිටිති.

සිරියානු වීපක්ෂයේ ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසෙන්නේ,කැරලිකරුවන් විසින් සිරගෙයට දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන ලද බවයි.

'අලෙප්පෝ' මහ සිරගෙය හාර දහසක් පමණ රැඳවියන් සිරකර තබා ඇති තැනක්.

මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරකයන් විසින් මෙහෙයවන ලද කාර් බෝම්බ ප්‍රහාර බන්ධනාගාරයේ තාප්පවලට එල්ල කෙරුණ බවයි,සිරියානු විපක්ෂයේ ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසෙන්නේ.

තමන්ද ප්‍රති ප්‍රහාර එල්ල කරමින්,කැරලිකරුවන් රැසක් මරා දැමූ අතර,ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනකු තුවාළ ලද බවයි,ආණ්ඩුවේ හමුදා ප්‍රකාශ කළේ .

සිරියානු අර්බුදය අධීක්‍ෂණය කරනු ලබන විපක්‍ෂයේ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියක දැක්වෙන්නේ,ආණ්ඩුවේ හමුදා ගුවනින් බෝම්බ හෙළමින්, යුද්ධ ටැංකි මගින් ෂෙල් ප්‍රහාර එල්ල කළ බවයි.