ඇෆ්ඝන් කාන්තාවන්ට එල්ලවන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පිලිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයට බාධා

ඇෆ්ඝන් කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදු කෙරෙන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නතර කොට, ඔවුන්ට රැකවරණය සැලසීම අරමුණ කරගත් නීතියකට පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය දිය යුතුද නැද්ද යන්න පිලිබඳ විවාදයක්, එරට මූලධර්මවාදී දේශපාලනඥයන් විසින් නතර කරන ලදී.

එම නීතිය ඉවත් කර ගන්නා මෙන් ගතානුගතිකවාදී දේශපාලනඥයන් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේ මතු වුන, කෝපයෙන් යුත් උණුසුම් ගැටුම්කාරී තත්වයක් හමුවේ, මිනිත්තු පහළොවකටත් අඩු කාල සීමාවක් ඇතුළත විවාදය නතර කෙරුන බවයි වාර්තා වන්නේ.

කාන්තාවන්ට රැකවරණ සැලසීමේ ඉහත කී නීතිය, ඇෆ්ඝනිස්තාන් ජනාධිපති හමීඩ් කර්ෂායි විසින් මෙයින් වසර හතරකට පෙර හඳුන්වා දෙනු ලැබ තිබුනේ පාර්ලිමේන්තුවේ මනාපය ලබා ගැනීමෙන් තොරව.

එම නීතියට එරෙහිවන්නන් කියා සිටින්නේ, ජනාධිපති කර්ෂායි ඉස්ලාමීය ෂාරියා නීතියට අවඥා කරන බවයි.

ජනාධිපතිවරයා විසින් ක්‍රියාවට නංවන ලද නීතිය යටතේ, කාන්තාවන්ට හිරිහැර කිරීම, බාල වයස්කරුවන් විවාහකර දීම සහ බලහත්කාරයෙන් සිදු කෙරෙන විවාහ තහනම් කෙරේ.

එවැනි ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් වැරදිකරුවන් වූ සිය ගණනක් පසුගිය කාලයෙහි සිරගත කරනු ලැබූහ.