යුරෝපය බදු පැහැර හරින්නන් දඩයමේ

ඔස්ත්‍රියාව, බදු පැහැර හරින්නන් දඩයම් කිරීමේ යුරෝපීය රටවල් සමග එක්වී සිටියි.

ඔස්ත්‍රියානු බලධාරීන් විසින් එවැනි පියවරක් ගනු ලැබ තිබෙන්නේ, ඔවුන්ගේ රට තුළ දැනට බල පැවැත්වෙන බැංකු රහස්‍යභාවයත් නොතකා හරිමින්.

සිය රටේ නව ස්ථාවරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් කරන ඔස්ත්‍රියානු චාන්සලර්, වෙර්නර් ෆය්මාන් (Werner Faymann) යුරෝපා රටවල් බැංකු ගිණුම් පිලිබඳ තොරතුරු හුවමාරුකර ගැනීමේ සාමාන්‍ය පිළිවෙතින් බැහැරව,තවත් පියවර ගත යුතුව ඇති බවයි කියා සිටින්නේ.

පොහොසත් විධායක නිලධාරීන් සහ බහු ජාතික සමාගම් විසින් සිදු කරනු ලබන අය බදු පැහැර හැරීම් වැලැක්වීම සඳහා ගත යුතු නව ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් යුරෝපීය නායකයන් මේ වන විට සාකච්ඡා ආරම්භ කොට ඇත.

අය බදු නීති රීති ක්‍රියාවට නැංවීම අතින් ලෝක මට්ටමේ වැඩ පිළිවෙලක් සකස් විය යුතුය යන්න, නෙදර්ලන්ත අගමැති මාර්ක් රුටේගේ (Mark Rutte) අදහසයි.

තව දුරටත් කරුණු දැක්වූ නෙදර්ලන්ත අගමැතිවරයා,තම රටේ අභිලාෂයන් සමඟ එකඟ නොවන ඕනෑම යෝජනාවකට එරෙහිව නිශේධ බලය පාවිච්චි කරනබවත් ප්‍රකාශ කර ඇත.

බදු පැහැර හැරීම් නිසා යුරෝපා රටවලට අවුරුද්දකට ඩොලර් දශ දහස් ප්‍රකෝටි එකයි දශම තුනක පාඩුවක් සිදු වෙතැයි ඇස්ත මේන්තු කොට තිබෙනවා.