'රානා ප්ලාzසා' ව්‍යාපාරිකයන්ට දඬුවම් නිර්දේශ කෙරෙයි

ඩකා අගනුවර පසුගිය මාසයේ කඩා වැටුන අටමහල් ගොඩනැගිල්ලේ අයිතිකරු සහ එම ගොඩනැගිල්ලෙහි ඇඟලුම් කම්හල් පහක් පවත්වා ගෙන ගිය ව්‍යාපාරිකයා ජීවිතාන්තය තෙක් බල පැවැත්වෙන සිර දඬුවමකට යටත් කළ යුතුව ඇතැයි, බංග්ලාදේශ් ආණ්ඩුවේ වාර්තාවක් මගින් නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇත.

'රානා ප්ලාzසා' නම් අටමහල් ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීමෙන් එක්දහස් එකසීයකට අධික ජීවිත විනාශයක් සිදු විය .

ඉතාම බාලමට්ටමේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය යොදාගනිමින් අටමහල් මන්දිරය තනා ඇති බවත් බංග්ලාදේශ් ආණ්ඩුවේ වාර්තාවේ දැක්වෙයි .

ජීවිත රාශියක් විනාශ කරමින් එම ගොඩනැගිල්ල කඩාවැටීම,බංග්ලාදේශ් ඇඟළුම් නිෂ්පාදන ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉතාම දුර්වල ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන්, අඩු වැටුප් සහ අයහපත් සේවා කොන්දේසි සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ අවධානය යොමුවීමට හේතු වුණි .