අප්‍රිකානු සංගමයේ රාජ්‍ය නායක සමුළුව ඇරඹේ

ඉතියෝපියානු අගමැති හයිලා මාරියම් ඩේසාලන් අඩිස් අබාබා අගනුවරදී අප්‍රිකානු සංගමයේ රාජ්‍ය නායක සමුළුව උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කළේය.

මීට අඩසිය වසකට පෙර අඩිස් අබාබා අගනුවරදී අප්‍රිකානු සහයෝගිතාව සඳහා වූ සංවිධානය නමින් ආරම්භ කෙරුන අප්‍රිකානු සංගමය, අප්‍රිකාවේ ආර්ථික සහ සමාජයීය දියුණුව අරමුණු කරගත් බවයි අගමැති වරයා සමුළුව අමතමින් කියා සිටියේ.

කලාපයේ සංවර්ධනය සඳහා තබනු ලැබූ ආරම්භක සාමුහික පියවර අප්‍රිකානු සංගමය යයිද ඔහු පැවසුවේය.

අප්‍රිකානු මහාද්වීපය ලබා ඇති ආර්ථික වර්ධනයත් සමඟ සමුළුව සම්බන්ධයෙන් ඉතා උද්යෝගී ආකල්පයක් අඩිස් අබාබා අගනුවර පවතින බවයි එහි සිටින බී බී සී වාර්තා කරු පවසන්නේ.

රුවන්ඩාව, සියෙර ලියෝනය සහ සෝමාලියාව වැනි රටවල අර්බුද නිරාකරණය වෙමින් පැවතීමද සමුළුව කෙරෙහි සුභවාදී ප්‍රතිචාරයක් ගොඩනංවා ඇති බවද වාර්තා වේ.