ලෙබනනයට රොකට් ප්‍රහාර දෙකක්

හිස්බුල්ලා ව්‍යාපාරයේ අණසක යටතේ පවතින ලෙබනනයේ බේරුට් නුවර ප්‍රදේශයකට රොකට් ප්‍රහාර දෙකක් එල්ල විය.

මෙම ප්‍රහාරය එල්ලවුණේ හිස්බුල්ලා නායකයා සිරියානු ජනාධිපති අසාද්ට ඉදිරියටත් සහයෝගය ලබාදෙන බවට නිවේදනය කර දිනකට පසුවයි.

ජනාධිපති අසාද්ට සහයෝගය දීමට හිස්බුල්ලා සාමාජිකයන් සිරියානු රජයේ හමුදා සමඟ එක්වී දිගටම සටන් වදින බවයි හිස්බුල්ලා නායක හසන් නස්රල්ලා ඊයේ කියා සිටියේ.

මෙම ප්‍රකාශය හෙළාදකිමින් කතාකළ සිරියානු විරුද්ධ පක්ෂ සන්ධානයේ ප්‍රකාශක ආදීබ් අසිශාක්ලි කියා සිටියේ හිස්බුල්ලා නායකයා සිරියානු ජනතාවට එරෙහිව යුද්ධ ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි.

සුන්නි මුස්ලිම් වරුන්ගේ සහයෝගය ලබන සිරියානු රාජ්‍ය විරෝධී කැරලිකරුවන්ට එරෙහිව ශියා මුස්ලිම් වූ හිස්බුල්ලා නැගී සිටීම නිසා ලෙබනනයද සිරියානු යුද්ධයට ඈදී තිබේ.