කොලොම්බියානු ආණ්ඩුව සහ කැරලිකරුවන් අතර ගිවිසුමක්

colombia talks
Image caption ගිවිසුමට අදාළ සාකච්ඡා සිදුකෙරුණේ කියුබාවේදී

කොලොම්බියාවේ ආණ්ඩුව සහ එෆ්.ඒ.ආර්.සී කැරලිකරුවන් ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් ඇති කර ගත් ගිවිසුමක් ජනාධිපති ජුවාන් මැනුවෙල් සැන්ටෝස්ගේ (Juan Manuel Santos) අගය කිරීමට ලක් විය.

ගිවිසුමට අදාළ සාකච්ඡා සිදුකෙරුණේ කියුබාවේදී.

මාස කීපයක්ම පැවැත්වුන සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව,දෙපාර්ශ්වය පවසන්නේ,සාධාරණ මට්ටමින් ඉඩම් බෙදාහැරීමද ඇතුළුව කොලොම්බියාවේ ග්‍රාමීය පළාත්වල පරිවර්තනීය වෙනසක් සඳහා තමන් සූදානම් බවයි.

කොලොම්බියානු කැරැල්ලට ප්‍රධාන හේතුවක් වුනේ ද එරට ඉඩම් ප්‍රශ්නයයි .

දෙපාර්ශ්වය අතර එකඟතාවයක් ඇති වුනත්,එය සාර්ථකව පෙරට යා හැක්කේ,අවසන් විසඳුමක් සහිත සාම ගිවිසුමක් තුළින් පමණකැයි ද කොලොම්බියා ආණ්ඩුව මෙන්ම එෆ්.ඒ.ආර්.සී කැරලිකරුවන් ද ප්‍රකාශ කොට ඇත.

කෙසේවුවද,ඉහත කී දෙපාර්ශ්වය අතර ගිවිසුමක් ඇති කර ගනු ලැබීම ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පුළුල් අගය කිරීමට ලක්ව ඇත.

මේ අතර ,කොලොම්බියාවේ සත්ව ගොවිපොළ හිමියන්ගේ සංවිධානය වන 'ෆෙඩගන්' (Fedegan) පවසන්නේ,එෆ්.ඒ.ආර්.සී කැරලිකරුවන්ගේ පසුගාමී ආර්ථික දැක්මට ආණ්ඩුව විසින් නීත්‍යනුකූල බවක් ලබාදීම කණගාටුවට කරුණක් බවයි.