සිරියානු කැරලිකරුවන්ට යුද අවි සැපයීම ආරම්භකළ හැකියි - බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ ඇමති විලියම් හේග්

බ්‍රිතාන්‍යයට අද පටන් සිරියානු කැරලිකරුවන්ට යුද අවි සැපයීම ආරම්භකළ හැකි බව බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ ඇමති විලියම් හේග් ප්‍රකාශ කරයි.

එහෙත් තවමත් ඒ සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් නැති බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

සිරියානු විරුද්ධ පක්ෂ කණ්ඩායම්වලට අවි සැපයීමට එරෙහිව යුරෝපා සංගමය පනවා තිබූ තහනම අලුත් කිරීමට ගත් උත්සාහය බ්‍රිතාන්‍ය විසින් ඇති කරන ලද පීඩනය හේතුවෙන් වළක්වාලීමට හැකි විය.

ප්‍රශ්නය සමතයකට පත්කර ගැනීම පිණිස දේශපාලන විසදුමකට එළඹිය යුතු බවට අසාද් පාලනයට මේ මගින් සංඥාවක් නිකුත් කෙරෙන බවයි බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ ඇමති විලියම් හේග් පැවසුවේ.

සිරියානු කැරලිකරුවන්ට අවි සැපයීමට එරෙහිව පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කිරීම මගින් ලබන මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත ජාත්‍යන්තර සාම සමුළුවට හානි පැමිණන බව සිරියානු රජය පැවසුවේය.

මේ අතර සිරියාවට අති නවීන ගුවන් යානා නාශක ප්‍රහාරක පද්දතියක් සැපයීමට සැලැස්මක් ඇති බව රුසියාව තහවුරු කළේය.