සිරියානු යුද්ධය ලෙබනනයටත් පැතිරෙයි

Image caption රොකට් ප්‍රහාර කිහිපයක් බේරුට් නගරයේ දකුණු දිග ප්‍රදේශයටද පතිත වී ඇත.

ලෙබනන් දේශ සීමාව තුළදී හෙස්බුල්ලා සටන් කරුවන් සමඟ ඇතිවූ ගැටුමකදී සිරියානු කැරලිකරුවන් කිහිපදෙනෙකු මරා දමා ඇතිබව ලෙබනනයෙන් ලැබෙන වාර්තා සඳහන් කරයි.

මෙම ගැටුම් ඇතිවූ ප්‍රදේශයට ඊයේ දිනයේදීද රොකට් ප්‍රහාර එල්ලවූ අතර ඉන් කිහිපයක් බේරුට් නගරයේ දකුණු දිග ප්‍රදේශයටද පතිත වී ඇත.

සිරියානු යුද්ධය අසල්වාසී රටවලටද තර්ජනයක් වී ඇති බව මෙයින් මොනවට පැහැදිලි වන බවයි වාර්තාකරුවන් සඳහන් කරන්නේ.

සිරියානු ජනාධිපතිවරයාට සහයෝගය දෙන බවට ලෙබනනයේ හෙස්බුල්ලා සංවිධානය ප්‍රකාශ කිරීම නිසා ලෙබනනය තුළ පවතින හෙස්බුල්ලා කඳවුරුවලට පහර දෙන බවට සිරියානු කැරලිකරුවන් කියා තිබුණි.